U kunt uw kind bij ons opgeven door een mail te sturen naar aquakidzz@hotmail.com met daarin de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter, het telefoonnummer waarop wij u t.z.t. kunnen bereiken. Ook kunt u het aanmeldformulier invullen op de website.

Wij hebben geen wachtlijst. Wij starten ieder jaar met nieuwe groepjes. Aquakidzz hanteert 2 periodes met elk 20 – 22 achtereen volgende groepszwemlessen.

Voor de privé zwemles periode bieden periodes van 8 – 10 zwemlessen aan en ook deze lessen zijn achtereen volgend. Dus gedurende het schooljaar organiseren wij meerdere privé zwemles periodes en u mag zelf bepalen wanneer u wenst te starten met de privé zwemles cursus. Wij passen dan de lessen aan tot het eind van die zwemperiode.

Alle kinderen kunnen leren zwemmen, maar niet alle kinderen doen daar even lang over. Dat een kind meer oefening nodig heeft dan gemiddeld, kan te maken hebben met de motoriek. Daardoor ontwikkelt niet iedereen zich in hetzelfde tempo. Vaak heeft het echter te maken met angst. Het scheelt enorm als je je kind op tijd leert te wennen aan water.

Je kunt het voor je kind makkelijker maken door veel te gaan zwemmen. Doe dan geen oefeningen, maar maak het zwemmen leuk. Ga samen van de glijbaan of doe spelletjes. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor dat je kind zich op zijn / haar gemak gaat voelen in het water. Dat geeft zelfvertrouwen!

Zwemspecialisten zijn het erover eens dat het zinloos is de zwembeweging onmiddellijk te willen aanleren. een goede watergewenningsperiode legt een brede en zekere basis voor het verdere zwemonderricht. Het komt er niet op aan het kind vlug te leren zwemmen, maar wel op een “goede” manier te leren zwemmen.

Door een iets langere watergewenningsperiode wordt nadien dikwijls tijd gewonnen als het op het leren van vaardigheden aankomt. Wij opteren ervoor dat de kinderen zo vlug mogelijk leren ‘zich veilig voort bewegen’ in het water.

Het is altijd mogelijk om een keer te komen kijken bij de zwemlessen. Op het rooster vindt u de dagen en tijden terug waarop de lessen plaatsvinden. Het is ook mogelijk om een proefles te nemen.

U kunt altijd naar de zwemles van uw kind kijken. Dit kunt u doen vanuit de kijkruimte. Kinderen worden minder afgeleid als de ouders niet langs het bad zitten. Dit ervaren wij als prettig voor kinderen, ouders en instructeurs.

Ja, het parkeren is gratis bij Sloterparkbad en er is altijd voldoende parkeergelegenheid.

Als het A-diploma eenmaal binnen is, zijn diploma B en het complete Zwem-ABC ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 42 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog eens 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén. De totale duur hangt af van hoe de zwemles wordt aangeboden en van de ontwikkeling van de zwem leerling.

Zwemplezier en tevredenheid van de klant staat voorop bij Aquakidzz. Mocht u als klant onverhoopt niet tevreden zijn over de zwemles of over aanverwante zaken, dan kunt u dit melden bij Aquakidzz, bij voorkeur via de email: aquakidzz@hotmail.com.

Vermeld in uw klacht wie u bent, wat er in uw beleving is voorgevallen, op welke dag en op welk tijdstip, en eventueel met welke zwemonderwijzer.

Uw klacht zal serieus in behandeling worden genomen door de eigenaar van Aquakidzz en u kunt binnen een week een antwoord verwachten. Indien de klacht dan nog niet is afgehandeld kan een gesprek worden georganiseerd, om de klacht op te lossen.

Mocht er meer tijd nodig zijn om een klacht te behandelen, dan stelt Aquakidzz u hiervan tijdig op de hoogte.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Zwemveiligheidsnorm.

Wij hebben echter de Licentie Zwem-ABC en worden elk jaar onafhankelijk getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria door de stichting Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

 Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. Deze diploma’s voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.